Beyond Existing Lightweight Materials for Packaging and Construction (BeLight)

BeLight oli Business Finlandin rahoittama Co-Innovation projekti. Hanketta koordinoi VTT ja toisena tutkimuspartnerina toimi TAMK. Hankkeessa oli mukana yli 10 yritystä. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää biopohjaisia ja biohajoavia keveitä, vaahtomaisia materiaaliratkaisuja. Projektissa tehtiin materiaali- ja prosessointikehitystä ja edistettiin kiertotaloutta. Koska Business Finland rahoittaa tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten liikevaihdon kasvua ulkomailla, hankkeessa tehtiin myös kansainvälistä yhteistyötä.

Lue lisää

Viiva