Digital & Sustainable Fashion Showroom

Tekstiili- ja vaatetusalan kestävän liiketoiminnan ja digitaalisten toimintaympäristöjen kehittämishanke, jossa kartoitetaan ja kehitetään digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoiminnan joustavuutta ja kestävää kilpailukykyä sekä lisätä toimialan resilienssiä.
Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja rahoitus on myönnetty osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää

Viiva