EKY - Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä

Hankkeessa kehitetään pk-yritysten tuotekehitysosaamista muotoiluajattelun ja ennakoinnin työkaluilla kestävän liiketoiminnan toteuttamiseksi. Tuloksena syntyy pk-yrityksille sopivia menetelmiä ennakointiin ja ideointiin, toteutetaan tuotekehitycaseja sekä kootaan tietopaketti oppaaksi tulevaan.

Lue lisää

Viiva