Fiksuhiili

FiksuHiili -tutkimushankkeen tavoitteena on laskea biohiilen hintaa tuotantoa lisäämällä ja vastata kasvavaan kysyntään muokkaamalla olemassa olevista tuotantovälineistä pienempiä, halvempia ja helpommin omaksuttavia. Hankkeessa kehitettävällä tekniikalla voidaan paikallisen pientuotannon esimerkiksi maatilan sivuvirtoja hyödyntää ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä. Hankkeessa painotetaan biohiilen keskeistä roolia kestävien alueellisten kiertotalousratkaisujen mahdollistajana.

Lue lisää

Viiva