Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen!

Työhyvinvointia edistävä hanke on tuottanut arviointimenetelmän johdon ja lähijohtajien työvälineeksi yhteistyössä yritysten kanssa. Menetelmän avulla yritykset voivat kehittää itselleen sopivassa tahdissa suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin johtamisjärjestelmän. Hankkeessa on laadittu myös ohjeet kriisitilanteiden johtamisen tueksi ja KriisiApuri-sovellus. Hanke on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella. Osatoteuttajina ovat kahdeksan korkeakoulua Suomesta.

Lue lisää

Viiva