Kampanjasta ratkaisuja ulkomaalaistaustaisen työvoiman haasteisiin

Murra myytit -kampanja purkaa niitä uskomuksia, joita meillä on maahan muuttaneiden palkkaamisessa. Kampanjan videoilla yrittäjät kertovat erilaisista ratkaisuista mm. perehdyttämisen ja kielitaidon suhteen.

Myytit on löydetty ja videot tuotettu Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeessa. Mukana ovat LAB-ammattikorkeakoulu ja koulutuskeskus Salpaus sekä Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Katso kampanja

Viiva