Kestävän palveluasumisen ekosysteemi- KEKO

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä yritysten kanssa pilotointialusta, jossa on mahdollista testata ja synnyttää uusia palveluasumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita. Uutta kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia on löydettävissä kehittämällä ja kokeilemalla uusia älykkääseen ja ekologiseen asumiseen liittyviä ratkaisuja ja teknologioita yhteisessä alueen ekosysteemissä. Näitä ovat mm. palveluasumisen erilaiset, tulevaisuuteen suuntautuneet, tila-, turvallisuus-, terveydenhoito- ja viestintäratkaisut.

Lue lisää

Viiva