Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus on aktiivinen toimija alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämisverkostoissa. Kehittämistoiminnalla kokeillaan ja innovoidaan uusia toimintatapoja. Kehittämistä tehdään sekä omalla että ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla. Kehittäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista. Toteutamme projekteja yhdessä yhteistyöoppilaitosten, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden sekä eri rahoittajien kanssa.

Lue lisää

Viiva