Leveämmät hartiat

”Leveämmät hartiat – uusi toimintamalli vastuullisen matkailun kehittämiseen” -hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin toimintamalli, jonka avulla tuettiin Päijät-Hämäläisten matkailuyritysten vastuullisuusosaamisen lisääntymistä ja jossa opiskelijat toimivat yrittäjien kanssakehittäjinä. Opiskelijat kartoittivat yritysten vastuullisuuden nykytilaa ja kehittivät yhdessä yrityksen kanssa tulevaisuuteen tähtääviä toimia.

Lue lisää

Viiva