Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti

Kuluttajatrendit ovat muuttumassa ympäristövastuullisempaan suuntaan. Kysyntään vastaamiseksi yritysten tulee sisäisen ympäristövastuun lisäksi suunnata kehittämistoimet asiakkaiden kestävän kuluttamisen tueksi.
Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys -hankkeessa kasvatetaan Päijät-Hämeen pk-yritysten osaamista ympäristövastuullisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä. Yrityksille järjestetään valmennuksia ja kehitetään verkossa opiskeltava asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden koulutus.

Lue lisää

Viiva