Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO)

JATKOssa kehitetään tarvelähtöistä täydennyskoulutusta LAB-ammattikorkeakouluun. Projektissa muodostetaan laaja osaamista uudistava kokonaisuus, jonka avulla autetaan yrityksiä, työntekijöitä ja työnhakijoita päivittämään osaamistaan. Projektissa panostetaan työelämätarpeiden selvittämiseen, tulevaisuuden vaatimusten ennakointiin ja koulutusmallien asiakaslähtöiseen kehittämiseen muotoiluajattelun avulla.

Lue lisää

Viiva