Soteyritysten digistepit

Soteyritysten digistepit-hanke on EAKR-rahoittama hanke, joka päättyi vuoden 2022 lopussa.
Hanke kehitti mikro- ja pienyritysten osaamista digitaalisen toimintaympäristön
hyödyntämiseen ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Hanke tuki yritysten kehittymistä lisäämällä tietoutta ja tukemalla erilaisten digiratkaisujen käyttöönottoa. Hankkeen tuloksia esitellään MIDAS expo-messuilla.

Lue lisää

Viiva