Turun AMK

Turun AMK on monialainen korkeakoulu, josta valmistuu vuosittain yli 2000 osaajaa. Turun AMK:ssa on kolme osaamisaluetta: tekniikka ja liiketoiminta, terveys ja hyvinvointi ja Taideakatemia. Paikalla ovat terveyden ja hyvinvoinnin kaksi tutkimusryhmää. Sosiaalisen osallisuuden ryhmän pääteemat ovat vaikeasti työllistyvien tukeminen, kotoutumisen edistäminen ja digitaalinen osallisuus. Suun terveyden tutkimusryhmä keskittyy hammas proteesien digitaaliseen valmistamiseen ja terveyden edistämiseen.

Lue lisää

Viiva