Vihreä vastuu -hanke

Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulut yhdessä tilitoimistojen kanssa keskittyvät tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla. Tavoitteena ja tuloksena on uudenlainen, yhtenäinen, neutraali ja objektiivinen palvelumalli tilitoimistoille tilinpäätöskokonaisuuteen. Lähtökohtina ovat vihreä talous, yritysvastuulaki ja vastuullisuusraportit. Tarvetta kasvattaa myös EU:ssa valmistelussa oleva yritysvastuulaki. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää

Viiva